The Adela DUPLEX SUNGRAND CITY - THUY KHUE

Bén duyên với những căn duplex ở Sungrand Thụy KHuê, Sen Design tiếp tục với vị khách hàng cao quý . Anh rất thân thân thiện. Muốn một căn chung cư đẹp hiện đại theo cách sống của anh trong cuộc sống . Một tác phẩm mang tên The Adela dulex by SEN design . Diện tích : 200m2